Werknemerscarrousel

Werknemerscarrousel

Omdat het niet altijd makkelijk is om met een hele groep collega’s naar een vorming te komen, maar jullie wel aangaven dat uitwisseling belangrijk is, willen we dit jaar een werknemerscarrousel uitproberen. Het idee is dat je één of meerdere werknemers gedurende een aantal dagen tot maximum 1 week laat meedraaien in een andere kinderboerderij. Op die manier komen we meer over elkaars werkwijze te weten en kan deze werknemer zijn of haar inspiratie meenemen naar je eigen team.

In een eerste fase willen we horen wie er bereid is om een collega uit een andere kinderboerderij te ontvangen en te laten meedraaien. Mail daarvoor de volgende gegevens naar jan@neerhof-vzw.be :

Naam kinderboerderij
Naam verantwoordelijke + contactgegevens.
Periode waarin je iemand kan ontvangen
Aantal dagen (1-5) waarop je iemand kan ontvangen. Zet er ook de dagen bij waarop dit het best past.
Aantal mensen die je per keer kan ontvangen.