Over de federatie

Sinds de jaren 1970 werd in ons land en ver daarbuiten gestart met een aantal nautuureducatieve projecten onder de noemer van kind-, jeugd of gezinsboerderij. Elk van deze projecten kent een specifieke ontstaansgeschiedenis en is daardoor uniek. Iedereen legt specifieke accenten in zijn werking, die zowel naar inhoud als naar doelpubliek kunnen verschillen. Toch willen alle projecten op een actieve en ervaringsgerichte manier de vele bezoekers in contact brengen met het leven op de boerderij: de dieren, de gewassen, de afgeleide producten. Kinderboerderijen bouwen mee en dragen bij aan een duurzame en sociale samenleving waarin natuur verankerd is. Kinderboerderijen zetten in op educatie voor duurzame ontwikkeling en willen de bezoekers de tools aanreiken om een duurzame levensstijl op te bouwen.

Missie

In 1980 werd ter ondersteuning en versterking van de afzonderlijke projecten de Vlaamse federatie opgericht. De ambities die we met en voor onze leden willen realiseren, bestaan uit vijf pijlers:

  1. Koepelvereniging: Het fasciliteren van uitwisseling tussen de verschillende projecten, in het bijzonder op vlak van educatie, maar daar waar mogelijk ook in de vorm van het opvangen van elkaars noden en wensen (materiaal, dieren,…).
  1. Belangenverdediging: Het bekend maken en verdedigen van de gezamenlijke en afzonderlijke belangen van de leden bij de verschillende overheden of andere maatschappelijke actoren.
  1. Vormingen: De federatie biedt haar leden jaarlijks een aantal vormingen. Deze vormingen trachten in te spelen op de verschillende werkingsaspecten van de boerderij: educatie, landbouwtechnieken, dierenzorg, communicatie, begeleidingstechnieken, enz…
  1. Activiteiten: De federatie streeft er naar om in de toekomst een gezamenlijke dag van de kinder-, jeugd- en gezinsboerderijen te realiseren. Ook wil de federatie ruchtbaarheid geven aan de verschillende activiteiten van de projecten afzonderlijk.
  1. Nationale en internationale samenwerking: De Vlaamse federatie onderhoud goede contacten met de Waals-Brusselse federatie. De federatie neemt ook actief deel aan de werking van de Europese federatie (EFCF) en spoort zo haar eigen leden aan om mee te genieten van de uitwisselingen op Europees niveau.

De federatie bestaat zelf uit vrijwilligers die op of voor een kinderboerderij werken. De federatie onderneemt wel pogingen om fondsen te verwerven die een verdere professionalisering mogelijk maken.

Waarom een boerderij lid zou moeten zijn van de federatie.

In de eerste plaats zorgt de federatie voor uitwisseling en vorming. Uit ervaring weten we dat het enthousiasme en de dagelijkse inzet voor je eigen project veel goesting en energie terug geeft, maar er soms ook voor zorgt dat je geen tijd over hebt om over de haag te kijken. Uit eigen ervaring weten we ook dat het bezoeken van andere projecten en het ontmoeten van andere collega’s in binnen- en buitenland veel inspiratie brengt en nog meer goesting. Lid worden van de federatie is dus een eerste stap om de eigen horizon te verbreden. Op dit ogenblik organiseren we jaarlijks drie vormingen.

In de toekomst hopen we als federatie ook de belangen van de onze projecten op verschillende niveau’s te kunnen verdedigen en aan overheden en het bredere publiek duidelijk te maken dat wij fantastisch en nuttig werk leveren. En wie weet is op termijn ook een ‘Dag van de kinderboerderij’ mogelijk.

Lid worden van de federatie betekent dus je aansluiten bij een projecten zoals je er zelf één hebt of ooit hoopt te hebben. Het bied jou en ons de kans met elkaar kennis te maken en van elkaar te leren. Dat we samen sterker staan is een cliché dat daarom niet minder waar is.